Ημερήσιο Αρχείο: Ιούνιος 23, 2017

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

 ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΑ Σε σχετικό ερώτημα μέλους του Συνδέσμου μας η απάντηση έχει ως εξής: Μέχρι σήμερα δεν έχει προβλεφθεί, ώστε τα οικογενειακά επιδόματα να είναι ακατάσχετα ! Έτσι ,πάρα πολλοί...