ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΦΡΟΥΤΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ

Οι Τρίτεκνοι εντάχθηκαν στο ευρ. πρόγραμμα δωρεάν διανομής φρούτων . Ως ωφελούμενοι αναγνωρίζονται οι  τρίτεκνες οικογένειες με 3 (τρία) προστατευόμενα τέκνα και φορολογητέο εισόδημα 14.400.

Η Ομοσπονδία ( ΟΠΟΤΤΕ) πιέζει να αναγνωριστούν ως ωφελούμενοι όλες οι τρίτεκνες οικογένειες με  προστατευόμενα  τέκνα, έστω και με ένα ( 1 τέκνο).

Καλούμε όλες τις τρίτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και  με φορολογητέο εισόδημα 14.400 Ε να προσκομίσουν στο Γραφείο μας από 12 μέχρι  21 Σεπτεμβρίου :

Α)Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης 2016 ( εισοδήματα 2015).

Β) Ταυτότητα και Γ) να συμπληρώσουν Αίτηση-Δήλωση.

Τα Γραφεία μας λειτουργούν :

ΔΕΥΤΕΡΑ 17.30-20.30 – ΤΕΤΑΡΤΗ 10.οο-12.οο και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.30-20.30.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Προτεραιότητα έχουν οι τρίτεκνες οικογένειες με 3 προστατευόμενα τέκνα.

Ο Πρόεδρος

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...