ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜOΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ.

Ο Δήμος Πατρέων δέχεται αιτήσεις Τριτέκνων  από 07/5/2018 – 18/5/2018 για μείωση Δημ. Τελών.

Το πρόγραμμα αφορά τις τρίτεκνες οικογένειες με τρία προστατευόμενα τέκνα μέχρι ηλικίας 26 ετών,  και με εισόδημα μέχρι 30.000 Ε ,εφόσον δηλώνουν μόνιμη κατοικία εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων

Δικαιολογητικά.

  1.  Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση (υπάρχει στο Γραφείο μας).
  2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆.Ε.Η στο όνομά του ή μέλους της οικογένειας.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2016.
  5. Φορολογική δήλωση (Ε1)  φορολογικού έτους 2016.   Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής από φορολογική Αρχή.
  6.  Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους)

Τις αιτήσεις των μελών μας αναλαμβάνει να καταθέσει ο Σύλλογος

Κατάθεση δικαιολογητικών στο Γραφείο μας από 30/4/2018 – 16/5/2018,

κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ 18.οο-20.30 και κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από 10.οο-12.οο.

 

το Δ.Σ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...