Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την παραίτηση του Προέδρου κ. ΣΑΨΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για λόγους υγείας τα μέλη του ΔΣ προχώρησαν σε ανασυγκρότησή του, που έχει ως εξής.

Πρόεδρος,          Γεωργοπούλου-Ξάνθη Παναγιώτα

Αντιπρόεδρος,   Φαρδέλας Χρήστος

Γραμματέας,      Κιατίπη-Ντόντη Γιαννούλα

Ταμίας               Κανελλοπούλου Μαρία

Έφορος,            Θεοδωρόπουλος Φίλιππος

Βοηθός             Γραμματέα, Γκόβας Κυριάκος

Μέλος,             Σαψάνης Αθανάσιος

 

Η Πρόεδρος

Γεωργοπουλου-Ξάνθη Π

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...