ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ—ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

Τριτεκνοι με τρια προστατευόμενα τέκνα και με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 € .Πλήρης απαλλαγή ΔημοτικώνΤελών .

  Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκναμε ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001 έως 30.000 € .  Απαλλαγή κατά το 50%   των ΔημοτικώνΤελών

       ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ : ΤΕΤΑΡΤΗ ,10/4/2019

 

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση ( υπάρχει στο Γραφείο μας).

2.  Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ∆.Ε.Η στο όνομά του ή μέλους της οικογένειας.(ή φωτοτυπία, μπρος –πίσω)

3.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.  Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους   2017 (τελευταίο)

5. Φορολογική δήλωση (Ε1)  φορολογικού έτους 2017( τελευταία).

6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου  έτους της ηλικίας τους).

 

Αιτήσεις υποβάλλονται στο ΔΗΜΟ .

 

  Αιτήσεις μελών μας παραλαμβάνει και το Γραφείο μας

κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ από 18.οο-20.30 και

κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από 10.οο-12.οο .

 

 Τέλος παραλαβής αιτήσεων:ΤΕΤΑΡΤΗ ,10/4/2019

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...