ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ Αιτήσεις απο 6 Φεβρουαρίου 2017

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 

 Ο Δήμος Πατρέων, με γνώμονα τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών, προχωρά σε μειώσεις και απαλλαγές από  ανταποδοτικά τέλη (φωτισμού-καθαριότητας) στις τρίτεκνες οικογένειες.

Πλήρης απαλλαγή  : Οι έχοντες  ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 Ε, και

τρία (3) προστατευόμενα* τέκνα.

Μειώσεις κατά 50%:  Οι έχοντες ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 Ε και

τρία  (3) προστατευόμενα* τέκνα

 *   Διευκρίνιση: Προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή υπηρετούν  τη στρατι-

κή θητεία τους μέχρι τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους

Δικαιολογητικά :  1.  Αίτηση _Υπεύθυνη Δήλωση ( έντυπο υπάρχει στο Γραφείο μας)

  1.   Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ( στο όνομά του

ή  μέλους της οικογένειας.

  1.   Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  2.   Αντίγραφο Εκκαθαριστικού φορολογικού Έτους 2015
  3.  Αντίγραφο Φορολογ. Δήλωσης Ε1 φορολ. Έτους 2015

Όποιος δεν υποβάλλει Φορολογ. Δήλωση προσκομίζει Βεβαίωση περί

μη υποβολής, θεωρημένη από τη ΔΟΥ.

  1.    Βεβαίωση Σπουδών ή Στρατού

Τα μέλη μας  μπορούν να καταθέτουν  Αιτήσεις και  Δικαιολογητικά  στο  Γραφείο

μας  από 6 Φεβρουαρίου μέχρι 24 Φεβρουαρίου.

Κάθε  ΔΕΥΤΕΡΑ 17.30 -20.30            ΤΕΤΑΡΤΗ     10.οο-12.οο

Έντυπα υπάρχουν στο Γραφείο μας

Περισσότερες Πληροφορίες : 2610644184, 6980473031, 2610995319, 2610433307

Εκ. του Συλλόγου

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...