Διαμαρτυρία Τριτεκνων για την Προκήρυξη 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15/18-5-2020)»

 

ΠΡΟΣ

Αξιότιμους κ.κ. Βουλευτές Ν. Αχαΐας

Οι Τρίτεκνοι διαμαρτύρονται ,γιατί στην πρόσφατη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 2909 θέσεων τακτικού προσωπικού (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ) δεν κατοχυρώνεται το 10 % των θέσεων για τους τρίτεκνους γονείς ή τα τέκνα αυτών, όπως πάγιες διατάξεις σαφώς προβλέπουν μέχρι σήμερα ( Ν. 3454/2006,και 25,παρ. 2 του Ν. 4440/2016).

Πιο κάτω επισυνάπτουμε και την επιστολή της ΟΠΟΤΤΕ,που εκπροσωπεί 220.000 τρίτεκνες οικογένειες

Η δημογραφική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα απαιτεί θαρραλέες αποφάσεις!!

Αναμένουμε τις ενέργειές Σας

 

Ο Πρόεδρος                          Η   Γραμματέας

Α. Αποστολόπουλος           Μ/ Ευσταθίου

 


 

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε)

 

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Εσωτερικών

κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

ΘΕΜΑ : « Προκήρυξη 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15/18-5-2020)»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ.

η Ομοσπονδία Πολυμελών οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδας (ΟΠΟΤΤΕ) σαν εκπρόσωπος 56 συλλόγων πανελλαδικά αριθμεί 220.000 μέλη .Βλέποντας την Προκήρυξη 4Κ/2020 (ΦΕΚ 15/18-5-2020)»που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.909 θέσεων, τακτικού προσωπικού Π.Ε, Τ.Ε, Δ.Ε και Υ.Ε σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

1.- Βάσει της 2α. Η περ. δ΄ του εδ. 3 παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006, που τροποποίησε το άρθρο 14 του Ν. 2120/1994 προέβλεπε:

« Ποσοστό 10% των αποκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε, Τ.Ε και Δ.Ε κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων».

Η παραπάνω διάταξη, θεσμοθετήθηκε, κατ’ επιταγή της παρ. 2 του άρθρου 21 του Συντάγματος, με βάση την οποία οι πολυμελείς οικογένειες δικαιούνται της ειδικής φροντίδας του κράτους και αποτελούσε ένα ισχυρό δημογραφικό κίνητρο, χωρίς να έχει κανένα απολύτως δημοσιονομικό κόστος.

2.- Βάσει του άρθρου 25 παρ. 2 του Ν. 4440/2016 με ποσοστό 10%, βρίσκονται οι τρίτεκνοι σε όλες τις προκηρύξεις.

 

Κύριε Υπουργέ, μετά λύπης και απογοήτευσης μας διαπιστώνουμε την αδικία σε βάρος των τριτέκνων οικογενειών και των παιδιών αυτών που συνεχίζεται στην συγκεκριμένη προκήρυξη 4Κ/2020 αλλά και σε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν προσλήψεις προσωπικού. Συγκεκριμένα:

α. Δεν προβλέπεται πουθενά η πρόσληψη τριτέκνων γονέων και παιδιών με το ποσοστό 10%.

β. Δε γίνεται καμία απολύτως αναφορά στους τρίτεκνους

γ. Στα κριτήρια κατάταξης Πανεπιστημιακής – Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δε γίνεται καμία απολύτως αναφορά σε τρίτεκνους (γονείς και παιδιά).

Θεωρείτε ότι δεν υπάρχουν τρίτεκνοι υποψήφιοι;;;;

Κύριε Υπουργέ, επιβάλλεται να αποκαταστήσετε όπως αρμόζει την αδικία που γίνεται σε βάρος των τριτέκνων και των παιδιών τους, με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, καθιστώντας την προκήρυξη σύννομη και εντός του πλαισίου των εξαγγελιών της Κυβερνήσεως για την άσκηση δημογραφικής πολιτικής και στήριξης των πολυμελών οικογενειών.

Ευελπιστούμε για την άμεση θετική ανταπόκριση σας στο εύλογο αίτημά μας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και παρακαλούμε για μια δια ζώσης συνάντηση για περαιτέρω ενημέρωση .

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΠΟΤΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΚΕΡΑΣΙΝΑ

 

Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε

Δ/ση: Εμμ. Μπενάκη 43, Αθήνα
Πληροφορίες: Κοντός Δημήτριος, Πρόεδρος, τηλ: 6936976064
Βακουφτσή Κερασίνα , Γ. Γραμματέας, τηλ: 6936906292

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...