ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ

ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΑΤΡΑ

——————————————

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Πατρών Κλάους 93 – Τ Κ 26221

Πάτρα 21/10/2016                                                                        Τηλ.+ΦAΞ  2610/644184

Κιν. 6974052943

Ε-mail: triteknoi_patra@yahoo.gr

 

Αριθ. Πρωτ: 118

 

                                                    ΠΡΟΣ

Toν κ. Αλεξόπουλο Γρ

Αντιπερ/χη  Π.Ε Αχᨴιας

Πάτρα

KOIN.:  ΔΑΟΚ ΑΧΑΙΑΣ

Πάτρα

 

Θέμα : Δωρεάν διανομή φρούτων σε τρίτεκνες

οικογένειες

 

Κ. Αντιπεριφερειάρχη ,

Eπανερχόμενοι στο ζήτημα της δωρεάν διανομής φρούτων σε φτωχές τρίτεκνες οικογένειες, θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας και τα εξής στοιχεία:

  1. Επειδή οι «Κοιν. Συμπράξεις» ,σύμφωνα με πρόσφατη Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ

2413/4.8.16, αρθρ.1,παρ α,i) ορίζονται ως «αποδέκτες» αποσυρόμενων προϊόντων

προς δωρεάν διανομή σε τελικούς δικαιούχους-ωφελούμενους ,στους οποίους

συμπεριλαμβάνονται και  οι τρίτεκνες οικογένειες,

  1. επειδή ο Σύνδεσμός είναι ήδη Εταίρος της «Κοινωνικής Σύμπραξης Αχᨴιας»,
  2. επειδή η ΔΑΟΚ Αχᨴιας μας κατέστησε σαφές, ότι δεν είναι αρμοδιότητα των

δικών της Υπηρεσιών η υλοποίηση της εν λόγω δράσης ,

  1. επειδή,κ.Αντιπεριφερειάρχη,στο πρόσωπό Σας συμπίπτουν, κατά ευτυχή συγκυρία,

οι ρόλοι και  του Ηγέτη της Σύμπραξης Αχᨴιας και του Προϊσταμένου της ΔΑΟΚ Αχᨴιας,

παρακαλούμε να ενεργήσετε τα δέοντα ,προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι διαδικα-σίες παραγγελίας των φρούτων το συντομότερο δυνατόν ,γιατί έχει τεθεί πλαφόν και οι προς διάθεση ποσότητες είναι περιορισμένες.

Παρακαλούμε ενημερώστε και εμάς για την πρόοδο των ενεργειών, προκειμένου να συνδράμουμε και εμείς με πρακτικές ενέργειες στην υλοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποστολοπουλος  Α.                  Θεοδωρόπουλος Φ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...