Εγγραφή, Συνδρομή και Κάρτες

Για την εγγραφή σας στο Σύνδεσμο θα χρειαστείτε:

  1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  2. Συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής.
  3. 15€ κόστος ετήσιας συνδρομής.
Συνδρομή 15€ ανά έτος
Για την έκδοση εκπτωτικών καρτών θα χρειαστείτε:
  1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  2. Μια (1) Φωτογραφία κάθε ατόμου.

Δικαιούχοι:

  • Τρίτεκνοι Γονείς
  • Τέκνα έως 23 ετών
  • Τέκνα τα οποία φοιτούν, έως 25 ετών. Απαιτείται πρόσφατο Πιστοποιητικό Φοίτησης από το εκάστοτε τμήμα του εκπαιδευτικού ιδρύματος, προκειμένου να εκδοθεί η εκπτωτική κάρτα.