ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΑΤΡΑ

——————————————

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Πατρών Κλάους 93 – Τ Κ 26221

Πάτρα 26/9/2016                                                                        Τηλ.+ΦAΞ  2610/644184

Κιν. 6974052943

Ε-mail: triteknoi_patra@yahoo.gr

 

Αριθ. Πρωτ: 117

 

 

ΠΡΟΣ

  1. Toν κ. Αλεξόπουλο Γρ

Αντιπερ/χη  Π.Ε Αχᨴιας

( Ως Συντονιστή της Κοιν. Σύμπραξης

Π.Ε Αχαίας)

Πάτρα

 

Πάτρα

 

 

 

Θέμα : Δωρεάν διανομή φρούτων σε τρίτεκνες

οικογένειες

 

Κ. Αντιπεριφερειάρχη ,

 

Έχοντας υπόψη πρόσφατη Υπ. Απόφαση του Αν. Υπουργού Αγρ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ.                2413/4.8.2016) ,ο Σύνδεσμός μας πήρε την πρωτοβουλία και κάλεσε τα μέλη του, που η παραπάνω απόφαση ορίζει ως ωφελούμενους του ευρ. προγράμματος δωρεάν  δια-

νομής φρούτων, να καταθέσουν στο Γραφείο μας τα σχετικά παραστατικά ( Εκκαθα- ριστικό Φορολ. 2015 και φωτοτυπία  Αστ. Ταυτότητας) για να ενταχθούν στο παρα-πάνω πρόγραμμα..

Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί στο Γραφείο μας 365 Δηλώσεις μελών μας.

Τα στοιχεία αυτά μπορούν να παραδοθούν άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία που θα μας υποδείξετε, για να τρέξουν οι διαδικασίες υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος.

Παρακαλούμε ,κ. Αντιπεριφερειάρχα, να  ενεργοποιήσετε ,το συντομότερο δυνατόν,

τις διαδικασίες παραγγελίας των φρούτων, γιατί έχει τεθεί πλαφόν και οι προς διάθε-ση ποσότητες είναι περιορισμένες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Αποστολοπουλος  Α.                  Θεοδωρόπουλος Φ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...