ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟ ΜΗΝΥΜΑ Γενικής Συνέλευσης

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΑΤΡΑ

——————————————

ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Πατρών Κλάους 93 – Τ. Κ 26221

Πάτρα  15/2/2017                                                                        Τηλ. 2610/644184  Κιν. 6974052943

Ε-mail: triteknoi_patra@yahoo.gr

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Γεν. Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου μας ,που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην πόλη μας έχοντας υπόψη:

— α) την συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση φτώχιας ,στην οποία έχουν  περιέλθει οι

τρίτεκνες οικογένειες,

— β) το γεγονός, ότι γύρω από τα παιδιά τους υψώνονται όλο και πιο  ισχυρά τείχη

κοινωνικού αποκλεισμού και λόγω ανεργίας και λόγω μείωσης γι  αυτά ευκαι-

ριών εκπαίδευσης, επαγγελματικής  και κοινωνικής ανέλιξης.

— γ) την συνεχώς εντεινόμενη δημογραφική κρίση ,στην οποία έχει περιέλθει η χώ,

ρα, αλλά και την απουσία κινήματος εθνικού συναγερμού προς  αναστροφή της

— δ)  τα άδικα ηλικιακά εμπόδια που τίθενται μόνο για τα παιδιά μας , αναφορικά με

τις προσλήψεις μέσω διαγωνισμών στο Δημόσιο.

— ε) την πολυδιάσπαση του τριτεκνικού κινήματος εξαιτίας προσωπικών φιλοδοξιών

και αλαζονικών συμπεριφορών ,αλλά και τις αρνητικές συνέπειες αυτής για τα

αποτελέσματα των διεκδικήσεών μας,

ΚΑΛΕΙ ,ΟΜΟΦΩΝΩΣ

—- τον ιστορικό ηγέτη του Τριτεκνικού Κινήματος ,π. Ν. ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ, να αναλά-

βει μια νέα ιστορική πρωτοβουλία για την ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΕΚΝΙΚΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ,που οι καιροί και οι συνθήκες σήμερα απαιτούν , προσκαλώντας,

αργότερα την Άνοιξη, σε  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΔIΑΣΚΕΨΗ όλους τους  Συλ-

λόγους Τριτέκνων της χώρας, προκειμένου να αναζητηθεί σε πνεύμα ειλικρινούς

συναδελφικότητας κοινή πορεία.

 

—- το Δ.Σ του Συνδέσμου μας ,πρώτον, να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή και να

εργαστεί για την επιτυχία της και ,δεύτερον, να χαράξει στο εξής για το Σύνδεσμό

μας πορεία αληθινά ανεξάρτητη από άλλες δεσμεύσεις και εντάξεις.

 

ΚΑΛΕΙ ,επίσης, και όλους τους Συλλόγους Τριτέκνων  να επεξεργαστούν την προσ-κλησή μας αυτή θετικά, ώστε ,αργότερα, να είναι έτοιμοι και ώριμοι για μια τέτοιας ιστορικής σημασίας συνάντηση στην Πάτρα..

 

ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΟΝΤΑΙ !

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΟΝΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ !

Για τη Γεν. Συνέλευση

Ο Πρόεδρός της

Αβαγιάννης Στ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...