ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 

1 Μεταγραφές

Οι φοιτητές των ΑΕΙ που επιθυμούν να τύχουν μεταγραφής μπορούν από 5 Οκτ. 2017 να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ηλςκτρονική διεύθυνση ( www. transfer.it.minedu.gov.gr). Η προθεσμία λήγει στις 13. Οκτωβρίου 2017.

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική σελίδα οι επιθυμούντες μεταγραφή θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό τους (password) ,που τους χορηγήθηκε από τη Γραμματεία της σχολής τους. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν λίγες μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

  • Οι κατ΄εξαίρεση μεταγραφές για ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις υποβάλλονται από τον αιτούντα φοιτητή ή τον νόμιμα  εξουσιδοτημένο εκπρόσωπό τους στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Υπ. Παιδεία ( Α. Παπανδρέου 37- Τ.Κ. 151.80 ΜΑΡΟΥΣΙ) και απευθύνονται προς την Επιτροπή των κατ΄Εξαίρεση Μεταγραφών της παρ. 9 του αρθ. 21 του Ν. 4332/2015

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...