Μοριοδότηση τριτέκνων μέσω ΑΣΕΠ

Αγαπητοί   τρίτεκνοι,

 η Δ/κση της  ΟΠΟΤΤΕ  μετά από αρκετές   επισκέψεις &   παρεμβάσεις   στα Υπουργεία & Βουλευτές   κατάφερε να γίνουν  τροποποιήσεις   στο  Ν. 2643/1998    με το νέο  Νόμο  4411   ΦΕΚ  142  Β/3-8-2016, στο  άρθρο  18  για την  μοριοδότηση των   τριτεκνων   γονέων και των παιδιών τους  στους διαγωνισμούς   μέσω  ΑΣΕΠ .

 

Δημοσιεύουμε τις τροποποιήσεις και αποστέλλουμε ενημέρωση στους συλλόγους  για το  Ν. 4411,  άρθρο 18,  και πίνακα με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 2643/1998  για τις μοριοδοτήσεις  προς  ενημέρωση  σας.

 

Στη  μεγάλη  αυτή προσπάθεια είχαμε τεράστια βοήθεια   από τον  κ.  Αυγουλά  Βαγγέλη (παιδί τρίτεκνης  οικογένειας), τον οποίο θερμά   ευχαριστούμε . 

 

Καλούμε  όλους τους συλλόγους τριτέκνων να είναι κοντά στον  αγώνα που κάνει η   ΟΠΟΤΤΕ

 

Ο πίνακας με τις  τροποποιήσεις   στο  Ν. 2643/1998    με το νέο  Νόμο  4411   ΦΕΚ  142  Β/3-8-2016   , στο  άρθρο  18  για την  μοριοδότηση των   τρίτεκνων   γονέων και των παιδιών τους  στους διαγωνισμούς   μέσω  ΑΣΕΠ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...