ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ

         ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

 

Για τα παιδικά επιδόματα στις τρίτεκνες οικογένειες, με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο νέος Νόμος, προβλέπονται τα εξής:

Δικαιούχοι είναι:

  1.  οι Έλληνες πολίτες που έμεναν μόνιμα στη χώρα την τελευταία  5/ετία.
  2.  Πολίτες άλλων χωρών, που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα την τελευταία 5/ετία.
  3. Όσοι υποβάλουν αίτηση ( Α21) εντός  του προσεχούς 2/μήνου .
  4. Να υποβάλουν φορολογική δήλωση ( Ε1) ηλεκτρονικά
  5. Το επίδομα αφορά τα ανήλικα και τα εξαρτώμενα τέκνα ,εφόσον σπουδάζουν (έως 24 ετών)  και βέβαια, βρίσκονται στην Ελλάδα
  6. Το επίδομα καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε δίμηνου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...