Ποιοί είμαστε

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ N. AXAIAΣ , ιδρύθηκε το 1988, πριν από 25 χρόνια , ως πραγματικά ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ εκφράζοντας την ανάγκη:

  1. ανάδειξης στην κοινωνία του Δημογραφικού ως του κυριότερου εθνικού μας
    προβλήματος
  2. χάραξης από τη πολιτεία ενός αποτελεσματικού πλαισίου κοινωνικο-οικονομικών
    μέτρων στήριξης όλων των οικογενειών και ειδικότερα των πολυμελών Τρίτεκνων
    οικογένειων , προκειμένου να ενθαρυνθούν όλες να προχωρήσουν στην απόκτηση ενός επιπλέον παιδιού.

Αδιαπραγμάτευτο αίτημά μας ,τότε και τώρα, παραμένει η αναγνώριση της τρίτεκνης οικογένειας ως πολύτεκνης ,κάτι που αντιστοιχεί με τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα και είναι κοινωνικά αποδεκτό.