ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται οι τρίτεκνοι για το μειωμένο τιμολόγιο στη ΔΕΥΑΠ

Ως γνωστόν οι τρίτεκνες οικογένειες δικαιούνται μειωμένο τιμολόγιο στη ΔΕΥΑΠ . Δείτε παρακαλώ με προσοχή τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεστε για να τα προσκομίσετε στην υπηρεσία:

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον οικείο Δήμο ( Πρόσφατο)

• Εκκαθαριστικό για το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους (Φωτοτυπία)

• Ηλικίες: Έως 21 ετών παιδιά ( εάν σπουδάζουν, ισχύει έως την ηλικία των 24 ετών, εφόσον κατατεθεί στην υπηρεσία το ανάλογο πιστοποιητικό σπουδών)

• Απόδειξη νερού από το ακίνητο που διαμένουν

• Ταυτότητα

• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταθέσει δικαιοληγητικά για άλλη κατηγορία μείωσης λογαριασμού και την διεύθυνση που δηλώνουν ότι διαμένουν (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΑΠ)

ΠΡΟΣΟΧΗ, υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια.

Αναλυτικότερα με βάση τις 25.000 ευρώ υπολογίζονται άλλες 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

(π.χ. για τρίτεκνο 25.000 ευρώ + 3.000 ευρώ *3= 34.000 ευρώ)

Επίσης, για τους δημότες αυτών των κοινωνικών ομάδων, βάση τιμολογιακής πολιτικής, χρεώνεται πάγιο 1ευρώ/δίμηνο και εφαρμόζεται μείωση 60% επί των καταναλώσεων.

** Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας λόγω διαζυγίου και εφόσον το παιδί ή τα παιδιά είναι ανήλικα, χρειάζεται να προσκομιστεί η επιμέλεια..

Το Δ.Σ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...