ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Κα ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ

κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στη σημερινή μας συνάντηση η συζήτηση επικεντρώθηκε στα παρακάτω θέματα:

Α)  Αναγνώριση πολυτεκνικής ιδιότητας- Ισότιμη Αντιμετώπιση . Ζητήθηκε η άποψη της κ. Βουλευτού και Προέδρου της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για την Αντιμετώπιση του Δημογραφικού και αν διαφαίνεται από τις συζητήσεις στην Επιτροπή μια θετική άποψη της επιτροπής επ΄ αυτών. Δήλωσε, ενόσω διαρκούν οι ακροάσεις ,δεν μπορεί να εκφράσει άποψη. Υποσχέθηκε, όμως, να μας στείλει τις απόψεις, που κατέθεσαν οι φορείς των Τριτέκνων.

Για το ζήτημα, όμως ,των ηλικιακών φραγμών ( 23ου έτους των παιδιών) ,η υπέρβα-ση των  οποίων συνεπάγεται ακύρωση της τριτεκνικής ιδιότητας και των όποιων θε-τικών ρυθμίσεων,  εκφράστηκε θετικά και χαρακτήρισε το αίτημα δίκαιο. Περιμένουμε να παραμείνει μέχρι τέλους συνεπής στην άποψη αυτή και να αποτυπω-θεί αυτό τουλάχιστον στο αναμενόμενο Πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής.

Β)  Η απάντηση ,όμως, για τις θρυλούμενες, περικοπές των πολυτεκνικών επιδομά-των μας ανησυχεί. Η κ. Υπουργός δήλωσε ότι πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να αυξήσει τα παιδικά επιδόματα των οικ. με 1 και 2 παιδιά ,αλλά δε διέψευσε το ενδε-χόμενο περικοπών των πολυτεκνικών επιδομάτων.

Σαφώς και κάτι τρέχει !!Εμείς πάντως ανησυχούμε. Οφείλουμε όμως όλοι να επαγρυπνούμε !!.

Γ) Αναφερθήκαμε εκτενώς και στο ζήτημα της άρνησης των κρατικών Υπηρεσιών και Φορέων να συγκατατεθούν σε αιτήματα μετάθεσης ή μετάταξης Υπαλλήλων ,που  διευκολύνουν τη συγκατοίκηση των τρίτεκνων οικογενειών, τα μέλη των οποίων εργάζονται σε Υπηρεσίες μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Αναφέραμε χαρακτη-ριστικές περιπτώσεις μελών μας ( νοσηλεύτρια, στρατιωτικού, βιβλιοθηκάριου,

Εκπαιδευτικών).

Σταθήκαμε ειδικά στους Αναπλ. Εκπαιδευτικούς ,που κάθε χρόνο και επί σειράν ετών ταλαιπωρούνται πάντα οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Η Πολιτεία χρησιμοποιεί αυτούς ως φτηνό εκπ. προσωπικό, αλλά το κόστος για τις οικογένειές τους είναι τεράστιο.

Δηλώσαμε, ότι θεωρούμε σε κάθε περίπτωση τραγικό ,πολύ περισσότερο στη σημε-ρινή συγκυρία, να εξαναγκάζεται μέλος οικογένειας σε παραίτηση προκειμένου να πετύχει την ενότητα της οικογένειας του. Το θύμα σ΄ αυτή την περίπτωση είναι συνή-θως η Μάνα.

Ανεξάρτητα από το βαθμό ικανοποιητικής απάντησης στα αιτήματά μας ,η πρώην Υπουργός πάντως είναι ένας προσηνής  άνθρωπος

Ο Πρόεδρος ( Σάββατο, 5/11)

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...