ΤΑ ΑΝΕΡΓΑ ΤΕΚΝΑ ΝΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΤΕΛΩΝ

         ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Στη σημερινή σύσκεψη ( 17/10/2017) με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. ΜΕΛΑ για την Απόφαση ,που μελετά να εκδώσει η Δημ. Αρχή, σχετικά με τις απαλλαγές ή μειώσεις Δημ. Τελών σε τρίτεκνες και άλλες οικον. αδύναμες οικογένειες για  το προσεχές οικ. Έτος, καταθέσαμε τις εξής θέσεις:

  1. Για τα εισοδηματικά όρια που ισχύουν ( εισοδήματα 20.000Ε =πλήρης απαλλαγή, μέχρι 30.00 Ε= μείωση 50% ) δε θέτουμε αίτημα για αύξηση αυτών των ορίων. Γνωρίζουμε ,σ΄ αυτή την οικον. συγκυρία ,τα στενά οικονομικά περιθώρια και των Δήμων.

 

  1. Η απόφαση που ισχύει σήμερα, όμως, αναγνωρίζει ως ωφελούμενες εκείνες τις τρίτεκνες οικογένειες ,που εντάσσονται στα παραπάνω εισοδηματικά όρια και  έχουν 3 προστατευόμενα τέκνα, όπως τα ορίζει ο Νόμος. Πολλές ,όμως, φτωχές τρίτεκνες οικογένειες χάνουν το δικαίωμα σε μειωμένα τέλη γιατι κάποιο από τα παιδιά τους δεν είναι πια προστατευόμενο, όπως το ορίζει ο Νόμος, αλλά είναι άνεργο, ζει  στη γονεϊκή  του οικογένεια και είναι κοινωνικά προστατευόμενο απ΄αυτή.

               Όμως, και αυτά τα παιδιά είναι προστατευόμενα, όχι βέβαια από το

            Νόμο, αλλά προστατευόμενα από την οικογένειά τους. Προτείναμε,λοιπόν,

            να προσμετρούνται στα προστατευόμενα τέκνα και εκείνα που είναι άνερ-

            γα , ζουν με τη γονεϊκή τους οικογένεια, είναι εξαρτημένα οικονομικά και

            προστατευόνται απ΄αυτή.

Θεωρούμε το ζήτημα κοινωνικά ευαίσθητο και δίκαιο.

Ο Πρόεδρος

Α. Αποστολόπουλος

 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...