ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ

Η Αντιπεριφέρεια Αχαΐας οργανώνει Επιμορφωτική Δράση, που απευθύνεται σε όσους φροντίζουν ή θέλουν να φροντίζουν ανήμπορους, ΑμεΑ ή ηλικιωμένα άτομα με σκοπό την επιμόρφωσή τους, ώστε να παρέχουν σωστά υγειονομική και ψυχοσωματική φροντίδα. Στα επιμορφούμενα άτομα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, που θα τα διευκολύνει στην αναζήτηση σχετικής εργασίας.
Στην επιμορφωτική Δράση συμμετέχουν όσοι απασχολούμενοι ανήκουν σε οικογένειες που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα ΚΕΑ .
Απαραίτητη η επίδειξη της Κάρτας ΚΕΑ.
Η Δράση αυτή πραγματοποιείται: ΤΕΤΑΡΤΗ 12/12/2018,
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Ώρα 9.οο-13.οο
Τόπος: Εμπορικός Σύλλογος πλ. Γεωργίου ,αρ. 25-ΠΑΤΡΑ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...