Μηνιαίο Αρχείο: Οκτώβριος 2016

ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ

ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΑ —————————————— ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Πατρών Κλάους 93 – Τ Κ 26221 Πάτρα 21/10/2016                                                                        Τηλ.+ΦAΞ  2610/644184 Κιν. 6974052943 Ε-mail: triteknoi_patra@yahoo.gr   Αριθ. Πρωτ: 118                                                       ΠΡΟΣ Toν κ. Αλεξόπουλο Γρ Αντιπερ/χη ...

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΡΟΥΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΑΤΡΑ —————————————— ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Πατρών Κλάους 93 – Τ Κ 26221 Πάτρα 26/9/2016                                                                        Τηλ.+ΦAΞ  2610/644184 Κιν. 6974052943 Ε-mail: triteknoi_patra@yahoo.gr   Αριθ. Πρωτ: 117     ΠΡΟΣ Toν κ. Αλεξόπουλο...