Μηνιαίο αρχείο: Φεβρουάριος 2023

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά την παραίτηση του Προέδρου κ. ΣΑΨΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για λόγους υγείας τα μέλη του ΔΣ προχώρησαν σε ανασυγκρότησή του, που έχει ως εξής. Πρόεδρος,          Γεωργοπούλου-Ξάνθη Παναγιώτα Αντιπρόεδρος,   Φαρδέλας Χρήστος Γραμματέας,      Κιατίπη-Ντόντη Γιαννούλα Ταμίας               Κανελλοπούλου...