Μηνιαίο Αρχείο: Σεπτέμβριος 2021

Φροντιστήριο «ΣΥΝΟΛΟ» Προσφορές και Εκπτώσεις στα δίδακτρα για τη νέα σχολική χρονιά 2021-2022

Φροντιστήριο «ΣΥΝΟΛΟ» Προς Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γονέων τριών παιδιών Από τη νέα σχολική χρονιά προσφέρουμε: • περιορισμένο αριθμό υποτροφιών σε αριστεύσαντες δωρεάν φοίτησης. • 30% έκπτωση των διδάκτρων σε αριστεύσαντες Γυμνασίου – Λυκείου και δωρεάν...