ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

        ΠΑΡΟΧΕΣ  ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ

 

Πολυτεκνική Ιδιότητα                                

  To αίτημα αυτό μένει μέχρι σήμερα ανεκπλήρωτο.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Πολυτεκνικό επίδομα τέκνων                       

  Στην τρίτεκνη οικογένεια με τριά ζώντα τέκνα χορηγείται επίδομα 500 Ε ετησίως για κάθε ανήλικο τέκνο της. Προϋπόθεση  10ετής παραμονή στη Ελλάδα.

 

 

Εκπαίδευση  -  Φοίτηση

 

Α. Μεταγραφές Φοιτητών ΤΕΙ,ΑΕΙ                Α. ΝΑΙ, με περιορισμούς και

                                                                              εισοδηματικά κριτήρια.

                                                                              

 

Β. Σχολές ΑΣΣΕΙ-ΑΣΣΥ (Στρατιωτικές)        Β.  ΝΑΙ, για εγγραφή.

    Σχολές ΕΛΑΣ ,

    Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

 

Γ. ΙΕΚ                                                               Γ.  ΝΑΙ, ευνοϊκή μοριοδότηση για

                                                                               εγγραφή και μειωμένα δίδακτρα.

 

Δ. Ινστιτούτα Διαβίου Μάθησης                      Δ. Πριμοδοτούνται για πρόσληψη

                                                                               εκπαιδευτές γονείς.

                                                                               Πριμοδοτούνται για εγγραφή

                                                                                εκπαιδευόμενοι γονείς

 

Μειωμένα τέλη ταξινόμησης                          ΝΑΙ, εφόσον τα παιδιά είναι άγαμα,

για αγορά αυτοκινήτου                                    ανήλικα ή προστατευόμενα ( υπηρε-      

                                                                           τούν  στρ. θητεία ή φοιτούν σε Εκπαιδ.         

                                                                            Ιδρύματα ) και μέχρι το 25ο έτος ηλι-

                                                                            κίας τους.

Απαλλαγή από ΕΜΦΙΑ                                    ΝΑΙ, εφόσον το εισόδημα δεν υπερ-

                                                                            βαίνει τις 16.000 Ε

 

Προσλήψεις στο Δημόσιο                                 ΝΑΙ, για τους γονείς και για τα τέκνα

                                                                             αυτών   10% για θέσεις Π.Ε,ΤΕ.ΔΕ

                                                                             που προκηρύσσονται κατά Νομαρχία,

                                                                             Φορέα ή Κλάδο. Εφόσον τα τέκνα

                                                                             είναι άγαμα ,μέχρι το 23ο έτος ηλικίας

                                                                             ή το 25ο έτος ,εφόσον υπηρετούν τη

                                                                             στρατιωτική τους θητεία ή σπουδά-                          

                                                                             ζουν.

 

Μερική Απασχόληση στο                                  ΝΑΙ, διατίθενται 10% των θέσεων

Δημόσιο, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ                                     για πολύτεκνους και τρίτεκνους μαζί,    

                                                                             αλλά προηγούνται οι πολύτεκνοι και

                                                                             αν υπάρξουν αδιάθετες θέσεις    

                                                                             δίνονται στους τρίτεκνους.

 

 Προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ                                  ΝΑΙ, για τους γονείς και ένα εκ των  

                                                                              Τέκνων.Με τις πρόσφατες νομοθε-

                                                                              τικές ρυθμίσεις υποστηρίζεται ότι

                                                                              έχουν αρθεί οι προγενέστερες

                                                                               περιοριστικές διατάξεις (Ν. 2643/98

                                          

 

Μεταθέσεις Υπαλλήλων                                      ΝΑΙ, σε κάθε κλάδο Υπαλλήλων

                                                                                υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις

                                                                                για τις μεταθέσεις, με βάσει τις

                                                                                οποίες πριμοδοτούνται οι γονείς

                                                                               ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών

                                                                                τους.

 

Κατοικία. Δάνεια από Ταμείο

 Παρακαταθηκών +Δανείων                                 ΝΑΙ, για τρίτεκνες οικογένειες

                                                                                       ευνοϊκό επιτόκιο ( 4%σταθερό)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Κάρτα Πολιτισμού                                            

Από 1/4/2016 δεν εκδίδεται πλέον ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Οι ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ  επισκέπτονται ελεύθερα Αρχ. και Ιστορικούς Χώρους, Μνημεία, Μουσεία, εφόσον τα παιδιά τους είναι μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εάν σπουδάζουν και ανεξαρτήτων ηλικίας ,αν εχουν αναπηρία.

Τεκμήρια : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

 

 

 

 Υπεραστικά ΚTEΛ   ( επίδειξη Κάρτας)               Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχᨴιας :

                                                                               μειωμένο τιμολόγιο (25%).

                                                                               Μειωμένο τιμολόγιο ισχύει και σε

                                                                               πολλά άλλα Κτελ της χώρας

 

  Ναυτιλιακές Εταιρίες ( επίδειξη Κάρτας)                                                                                

  ΑΝΕΚ,MINOANLINE,                                      Μειωμένο τιμολόγιο για επιβά-

 SUPERFAST, FASTFERRIES ,                             τες και αυτοκίνητο 30 %

  NEL:                                                                     Mειωμένο τιμολόγιο 50%

                                                                                  

  AEGEAN SPEED LINES

 ( Σεριφος,Μήλος,Σιφνος                                        Μειωμένο τιμολόγιο 30%

 

  ΑΝΕΣ ( Β. Σποράδες)                                           Μειωμένο τιμολόγιο 30%

 

  CORFU FERIES , ΓΑΥΛΟΣ + ΛΥΡΑ

    ( Κέρκυρα- Ηγουμενίτσα μετ΄επιστροφής)           Μειωμένο τιμολόγιο 50%

 

  Αεροπορική Εταιρεία: ΑSTRA                             Μειωμένο τιμολόγιο για τις

                                                                                 αεροπορικές γραμμές ΑΘΗΝΑ  

                                                                                 ΧΙΟΣ + ΣΑΜΟΣ και ΑΘΗΝΑ

                                                                                 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,ΗΡΑΚΛΕΙΟ-

                                                                                 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

 Δήμος Πατρέων                                                    ΔΕΥΑΠ  και Δημ ΤΕΛΗ

                                                                                μειωμένο τιμολόγιο ( ισχύουν

                                                                                εισοδηματικά όρια.

                                                                               Παιδικοί Σταθμοί και Βρεφο-            

                                                                                νηπιακός Σταθμός: μειωμένο

                                                                                  τιμολόγιο + ευνοϊκότερη

                                                                                 μοριοδότηση για την εγγραφή

                                                                              Δημοτικό Θέατρο.Δημοτικό Ωδείο

                                                                               Μειωμένο τιμολόγιο. απαραίτητη

                                                                               η επίδειξη κάρτας

 

 

                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ΔΕΗ                                                                       ΝΑΙ, Κοινωνικό Τιμολόγιο  

                                                                                         με προϋποθέσεις

 

 

 

 

 

Άδειες Λαϊκών αγορών                                        ΝΑΙ,σε τρίτεκνους και πολύτεκνους                                                                                

Άδειες υπαίθριου, πλανόδιου                               δικαιούχους διατίθεται το 15% των

και στάσιμου εμπορίου.                                        θέσεων. Προηγούνται όμως οι                                                                                                                      

                                                                                πολύτεκνοι.

 

΄Aγιον Όρος.   (Επίδειξη Κάρτας)                       Το Διαμονητήριο για τους

                                                                                τρίτεκνους τιμάται  10 Ε  

 

 Προσφορές Ασφ. Γραφείων .

                                                                              ΔΡΙΒΗΛΑΣ Μ.     2610/454084

  Εκπτώσεις  σε ασφάλειες αυτοκινήτων             ΚΟΝΤΑΞΗΣ Η.    2610/224127

                                                                              ΚΟΥΡΤΗΣ Γ.        2610221923