Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2023

Επιστολή της ΟΠΟΤΤΕ στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τις νέες ταυτότητες.

  Αθήνα:  1-10-2023                    Προς Τον  Υπουργό Προστασίας του Πολίτη  κ. Ιωάννη Οικονόμου Αξιότιμε κύριε   Υπουργέ, τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησε η έκδοση των νέων ταυτοτήτων, και προς έκπληξή μας, οι τρίτεκνοι αγνοήθηκαν όσον αφορά στην έκπτωση...